INF - Moodle - projektna naloga pri INF
(INF_PN)

Moodle - spletna učilnica

Uporaba spletne učilnice Moodle pri pouku ali kakšni dejavnosti (raziskovalna naloga, medsebojna pomoč dijakov, krožek...)

Tema zajema: opis (namen/predstavitev), izdelava navodil za uporabo, pomoč dijakom na različne načine.
Avtorji (in uporabniki): dijaki
Mentor: Mirko Pešec
Mirko Pešec